Friday, April 1, 2011

Hantar Tugasan

Para pelajar ZZZT1043 Hubungan Etnik di ACMS,
Sila hantar tugasan anda ke alamat e-mail berikut:

tugasan1043pbjj[at]gmail.com

(gantikan [at] dengan @ pada alamat e-mail di atas)
Senarai kumpulan yang telah hantar tugasan ialah:

Borang Penilaian Rakan Sekumpulan (PENKALAN)

Untuk isi borang PENKALAN, sila klik di sini atau isi terus menggunakan borang berikut:

Pelajar yang telah mengisi borang ini ialah